جدول تبدیل واحدهای اندازه گیری مواد غذایی

جدول تبدیل واحدهای اندازه گیری مواد غذایی چگونه است؟


تبدیل واحدهای اندازه گیری

تبدیل فنجان به قاشق غذاخوری، قاشق چای خوری و میلی لیتر
۱ فنجان = ۱۶ قاشق غذاخوری = ۴۸ قاشق چای خوری = ۲۴۰ میلی لیتر
۳/۴ فنجان = ۱۲ قاشق غذاخوری = ۳۶ قاشق چای خوری = ۱۸۰ میلی لیتر
۲/۳ فنجان = ۱۱ قاشق غذاخوری = ۳۲ قاشق چای خوری = ۱۶۰ میلی لیتر
۲/۱ فنجان = ۸ قاشق غذاخوری = ۲۴ قاشق چای خوری = ۱۲۰ میلی لیتر
۳/۱ فنجان = ۵ قاشق غذاخوری = ۱۶ قاشق چای خوری = ۸۰ میلی لیتر
۴/۱ فنجان = ۴ قاشق غذاخوری = ۱۲ قاشق چای خوری = ۶۰ میلی لیتر
۱ قاشق غذا خوری = ۱۵ میلی لیتر
۱ قاشق چای خوری = ۵ میلی لیتر
تبدیل فنجان به اونس مایع ۱ فنجان = ۸ اونس
۳/۴ فنجان = ۶ اونس
۲/۳ فنجان = ۵ اونس
۲/۱ فنجان = ۴ اونس
۳/۱ فنجان = ۳ اونس
۴/۱ فنجان = ۲ اونس
۱ قاشق غذا خوری = ۰٫۵ اونس
۱اونس = ۲ قاشق غذا خوری = ۶ قاشق چای خوری
اونس به گرم۱ اونس = ۲۸ گرم
۲ اونس = ۵۶ گرم
۳،۵ اونس =۱۰۰ گرم
۴ اونس = ۱۱۲ گرم
۵ اونس = ۱۴۰ گرم
۶ اونس = ۱۶۸ گرم
۸ اونس =۲۲۵ گرم
۹ اونس = ۲۵۰ گرم
۱۰ اونس = ۲۸۰ گرم
۱۲ اونس = ۳۴۰ گرم
۱۶ اونس =۴۵۰ گرم
۱۸ اونس = ۵۰۰ گرم
۲۰ اونس = ۵۶۰ گرم
۲۴ اونس = ۶۷۵ گرم
۲۷ اونس =۷۵۰ گرم
۳۶ اونس = ۱ کیلوگرم
۵۴ اونس = ۱،۵ کیلوگرم
۷۲ اونس = ۲ کیلوگرم
پوند به گرم
۱/۴پوند= ۱۱۲ گرم
۱/۲ پوند = ۲۲۵گرم
۳/۴پوند= ۳۴۰ گرم
۱ پوند = ۴۵۰گرم
۱،۲۵ پوند = ۵۶۰ گرم
۱،۵ پوند = ۶۷۵ گرم
۲ پوند = ۹۰۰ گرم
۲،۲۵ پوند = ۱ کیلوگرم
۳ پوند= ۱ ،۳۵ کیلوگرم
۵،۴ پوند = ۲ کیلوگرم
آرد ۱ فنجان آرد = ۱۴۰ گرم
۳/۴ فنجان آرد = ۱۰۵ گرم
۲/۳ فنجان آرد = ۹۵ گرم
۱/۲ فنجان آرد = ۷۰ گرم
۱/۳ پیمانه آرد = ۵۰ گرم
۱/۴ فنجان آرد = ۳۵ گرم
۱ قاشق غذا خوری آرد = ۱۰ گرم
تبدیل کره از فنجان به گرم و اونس
کره ۱ فنجان = ۸ اونس = ۲۳۰ گرم
شکر
۱ فنجان شکر = ۲۰۰ گرم
۳/۴ فنجان شکر = ۱۵۰ گرم
۲/۳ فنجان شکر = ۱۳۵ گرم
۱/۲ فنجان شکر = ۱۰۰ گرم
۳/۱ فنجان شکر = ۷۰ گرم
۴/۱ فنجان شکر = ۵۰ گرم
۱ قاشق غذا خوری شکر = ۱۵ گرم
تبدیل واحدهای اندازه گیری شکر قهوه ای
۱ فنجان شکر = ۲۲۰ گرم
۳/۴ فنجان شکر = ۱۶۵ گرم
۲/۳ فنجان شکر = ۱۴۵ گرم
۱/۲ فنجان شکر = ۱۱۰ گرم
۳/۱ فنجان شکر = ۷۵ گرم
۴/۱ فنجان شکر = ۵۵ گرم
۱ قاشق غذا خوری شکر = ۱۵ گرم
کاکائو
۱ فنجان کاکائو = ۱۰۵ گرم
۴/۳ فنجان کاکائو = ۸۰ گرم
۲/۳ فنجان کاکائو = ۷۰ گرم
۲/۱ فنجان کاکائو = ۵۵ گرم
۱/۳ فنجان کاکائو = ۳۵ گرم
۴/۱ فنجان کاکائو = ۲۵ گرم
۱ قاشق غذا خوری کاکائو = ۷ گرم
آرد ذرت
۱ فنجان آرد ذرت = ۱۲۵ گرم
۳/۴ فنجان آرد ذرت = ۹۵ گرم
۲/۳ فنجان آرد ذرت = ۸۵ گرم
۱/۲ فنجان آرد ذرت = ۶۵ گرم
۱/۳ فنجان آرد ذرت = ۴۰ گرم
۱/۴ فنجان آرد ذرت = ۳۰ گرم
۱ قاشق غذا خوری آرد ذرت = ۸ گرم
پودر شکر تبدیل واحدهای اندازه گیری
شکر ۱ فنجان پودر = ۱۶۰ گرم
۴/۳ فنجان پودر شکر = ۱۲۰ گرم
۲/۳ فنجان پودر شکر = ۱۰۵ گرم
۲/۱ فنجان پودر شکر = ۸۰ گرم
۱/۳ پیمانه پودر شکر = ۵۵ گرم
۴/۱ فنجان پودر شکر= ۴۰ گرم
۱ قاشق غذا خوری پودر شکر = ۱۰ گرم
بکینگ پودر
۲ ۱ / ۲ قاشق چای خوری بکینگ پودر = ۱۰ گرم
۲ قاشق چای خوری بکینگ پودر= ۸ گرم
۱ ۳ / ۴ قاشق چایخوری بکینگ پودر = ۷ گرم
۱ ۱ / ۲ قاشق چای خوری بکینگ پودر = ۶ گرم
۱ ۱ / ۴ قاشق چایخوری بکینگ پودر = ۵ گرم
۱ قاشق چای خوری بکینگ پودر = ۴ گرم
۳/۴ قاشق چای خوری بکینگ پودر = ۳ گرم
۱/۲ قاشق چای خوری بکینگ پودر = ۲ گرم
۱/۴ قاشق چای خوری بکینگ پودر = ۱ گرم


جوش شیرین و نمک
۲ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۱۴ گرم
۱ ۳ / ۴ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۱۲ گرم
۱ ۱ / ۲ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۱۰ گرم
۱ ۱ / ۴ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۹ گرم
۱ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۸ گرم
۳/۴ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۵-۶ گرم
۱/۲ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۴ گرم
۱/۴ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۲ گرم
واحد اندازه گیری ماست
۱ فنجان ماست = ۲۳۵ گرم
۳/۴ فنجان ماست = ۱۷۵ گرم
۳/۲ فنجان ماست = ۱۵۵ گرم
۲/۱ فنجان ماست = ۱۲۰ گرم
۱/۳ پیمانه ماست = ۸۰ گرم
۴/۱ پیمانه ماست = ۶۰ گرم
۱ قاشق غذاخوری ماست = ۱۵ گرم
شیر
۱ فنجان شیر = ۲۴۵ گرم
۳/۴ فنجان شیر = ۱۸۵ گرم
۲/۳ فنجان شیر = ۱۶۵ گرم
۱/۲ فنجان شیر = ۱۲۰ گرم
۳/۱ فنجان شیر = ۸۰ گرم
۴/۱ فنجان شیر = ۶۰ گرم
۱ قاشق غذاخوری شیر = ۱۵ گرم
خامه
۱ فنجان خامه = ۲۳۵ گرم
۴/۳ فنجان خامه = ۱۷۵ گرم
۳/۲ فنجان خامه = ۱۵۵ گرم
۲/۱ فنجان = ۱۱۵ گرم
۳/۱ فنجان خامه = ۸۰ گرم
۴/۱ فنجان خامه = ۶۰ گرم
۱ قاشق غذا خوری خامه = ۱۵ گرم
بادام / فندق / پسته – خرد شده
۱ فنجان بادام ( قطعه قطعه ) = ۱۰۰ گرم
۳/۴ فنجان بادام ( قطعه قطعه )= ۷۵ گرم
۲/۳ فنجان بادام ( قطعه قطعه )= ۶۵ گرم
۲/۱ فنجان بادام ( قطعه قطعه ) = ۵۰ گرم
۱/۳ فنجان بادام ( قطعه قطعه )= ۳۵ گرم